Ara açmak,uygunsuz iki kişinin aralarını soğutmak, hilebaz ortaklıkların arasını bozmak ve bunları birbirine düşman etmek sihrine karşı rukye ayetleri okunur.
Bu dua hem sevgiyi hem nefrete aynı etkiyi yapıyor. Sizin niyetiniz ne ise ona etki ediyor..

Aşırı sevgi, aşırı nefret, hayal görmeler, cinnet,c insel güçsüzlük gibi olaylarda şu ayet okunmalıdır:

’Ve ülkıyes seharatü sacidin.’’ Ayeti (30) defa okunur

Rukye ayetleri

RUKYE USULU TEDAVİ VE RUKYE AYETLERİ


1-Fatiha
2-Bakara-1-5
3-Bakara-163-164
4-Bakara-255-258
5-Bakara-285-286
6-Ali imran-1 8-1 9
7-A'raf 54-56
8-Müminun-115-1 1 8
9-Saffat-1-10
10-Ahkaf.-29-32
11-Rahman
12-Hasr-21-24
1 3-Cin-1-9
14-Hümeze
15-Ihlas
16-Fela k
17-Nas
Dua, Efsun, Muska, Sihirbaz ve Üfürükçülerin okudukları şeyler ;
İbn Hacer El- Askalani Alimlerin şu üç şartın bulunmasıyla RUKYE nin caiz olacağı üzerine görüşbirliği içerisinde olduklarını bildirmektedir. Allahu Tealanın Kelamıyla (ayetlerle) isimleri veya sıfatlarıyla olması, Arap diliyle veya başka bir dille anlaşılır olacak şekilde yapılması, Yapılan RUKYE nin bizzat faydasının dokunduğuna değil, umulan faydanın ve “ŞİFA” nın Allahu Teala tarafından gönderildiğine inanılması (Fethul Bari, x, 206)

RUKYE MUBAH - HARAM VE ŞİRK OLMAK ÜZERE ÜÇ ÇEŞİTTİR;
MUBAH OLAN RUKYE :
Kur-an ı Kerim den Ayetlerle Allahu Teala nın isim ve sıfatlarıyla, Arapça ve anlamı anlaşılır bir dille yapıldığı takdirde MÜBAHTIR. Hz. AİŞE (R.ANH) dan rivayet edilen bir Hadis-i Şerifte şyle denilmektedir:

Resulullah (S.A.V.) son hastalığından muavvizeteyni okuyup kendisine üflüyordu. Hastalığı ağırlaştığı zaman onları okuyarak üzerine üflüyor ve onların bereketi için elini meshediyordu (Buhari Tıp, 32-Müslim, selam 51-52).

Yine Hz. AİŞE (R.ANH) Resulullah (S.A.V.) in hastalığından bahsederken şunları söylemektedir: Resulullah (S.A.V.) yatağa düştüğü zaman İHLAS SURESİ ve MUAVVİZETEYN in tamamını okuyarak avucuna üfledi. Ve sonra elleriyle yüzünü ve vücudunun elinin yetiştiği her tarafını meshetti (Bugari, Tıb 39)

HARAM OLAN RUKYE :
Anlaşılmaz sözler, anlamsız kesik harfler, bilinmeyen isimler, bilenlerin arapçadan başka bir dille RUKYE yapması, demir,tuz kullanarak veya ip bağlayarak RUKYE YAPILMASI HARAM KILINMIŞTIR. Fayda verdiği tecrübe edilmiş uygulamalar bunun dışındadır. Şabir (R.A.) dan şöyle rivayet edilmektedir.

ŞİRK OLAN RUKYE :
Allahu Teala dan başkasına dua ederek, sığınarak veya yardım dilenerek yapılan RUKYE “ŞİRK” tir. Meleklerin, Peygamberlerin, Cinlerin ve benzeri varlıkların isimleriyle RUKYE yapmak gibi bunların tamamı Allahu Tealaya Şirk koşmaktır.

Ümmetimden yetmişbin kişi hesapsız olarak Cennete girecektir. Onlar Efsun yapmayanlar Teşeun etmeyenler, vücutlarını dağlamayanlar ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir. Bunun (Buhari, Tıp 17 : Müslim, İman, 372) kendiliğinden istenmediği halde Müslüman kardeşine RUKYE yapması bunun dışındadır. Bu Resulullah (S.A.V) nın şu hadisine göre müstehaptır. İçinizden her kim kardeşine yardım etmeye güç yetiriyorsa bunu yapsın (kaynak: Müslim,Selam,63).

DUALARLA TEDAVİ (RUKYE) : İbn u Abbas (R.A) anlatıyor “Resulullah (S.A.V) hummaya ve bütün ağrılara karşı şu duayı okumamızı öğretmiştir”

“BİSMİLLAHİ L – KEBİRİ EÜZÜ BİLLAHİ L – AZİMİ MİN KÜLLİ IRKIN NA ARIN VE MİN ŞERRİ HARRİ N NAR”

“ULU ALLAH IN ADIYLA KANLA KABARAN HER BİR DAMARDAN VE ATEŞ HARARETİ NİN ŞERRİNDEN BÜYÜK ALLA A SIĞINIRIM”. (KÜTÜP SİTTE-3996)
[/B]

Osman İbn-u Ebi l- as (R.A) anlatıyor.
Resulullah (S.A.V.) a Müslüman olduğum günden beri bedenimde çekmekte olduğum bir ağrımı söyledim ; Bana “elini vücudunda ağrıyan yerin üzerine koy ve şu duayı oku buyurdu.

Dua şu idi ; “3 KERE BİSMİLLAH” tan sonra 7 kere “EÜZÜ Bİ-ÜZZETİLLAHİ VE KUDRERİHİ MİN ŞERRİ MA ECİDU VE UHAZİRU”

Bedenimde çekmekte olduğum şu hatalığın şerrinden Allah ın izzet ve kudretine sığınıyorum diyecektim, bunu birçok kereler yaptım. Allahu Teala Hz. Leri benden hastalığı giderdi. Bunu ehlime ve başkalarına söylemekte hiç geri kalmadım. “KÜTÜB-İ SİTTE 4002”

Ebu Leyla El-Ensari (R.A.) anlatıyor: birgün ben Resulullah (S.A.V.) Efendimizin yanında otururken Efendimize bir bedevi geldi “hasta bir erkek kardeşin var” dedi. Resulullah (S.A.V.) kardeşinin hastalığı nedir? Diye sordu … kardeşimde bira delilik var dedi. “git onu bana getir” buyurdular. Adam gitti kardeşini getirdi, Resulullah (S.A.V.) önüne oturttu.

1-FATİHA-I ŞERİFE
2- BAKARA SURESİNİN BAŞINDAN İLK 4 AYETİ VE ORTALARINDAN “VE İLAH İLAHÜKÜM İLAHÜN VAHİYDÜN” AYETİNİ
3-AYETE L KÜRSİ “SONUNDAN İSE 3 AYETİ”
4-AL-İ İMRAN DAN 1 AYET “ ŞEHİTALLAHU ENN AHULA İLAHE İLLAHU” AYETİ
5-A-RAF SURESİNDEN 1 AYET “İNNE RABBİKUMLLEZİ HALAGA” AYETİ
6- MÜ-Mİ NÜN SURESİNDEN 1 AYET “VE MEN YEDEA MA ALLAHİ İLAHEN AHARE LA BERHANE LEHU” AYETİ
7- CİN SURESİNDEN 1 AYET “ VE ENNEHU TUALA CEDDÜ RABBİNA MATTEHAZA SAHİBETEN VELEDEN” AYETİ.
8- SAFFAT SURESİNİN BAŞINDAN ONUNCU AYETE KADAR.
9- HAŞİR SURESİNİN SONUNDAN ÜÇ AYET
10- İHLAS-FELAK-VE NAS SURELERİ BİRER DEFA Bunların tamamını okuyarak ona afsun yaptığını işittim.Bunun üzerine Bedevi ayağa kalktı ve tamamen iyileşti.(KÜTÜP-İ SİTTE-70**)