DİLEK İÇİN BİNBİR FATİHA'İ ŞERİF
Binbir kere fatiha (elham) okunup ,her yüz defanın başında
Allahümme inni es'elüke fethan mübinen ve nasran azizen ve safhan cemilen bi hurmeti fatihatin futuhatin
meftuhatin min ilmi ummil-kitabi li diniyettin ittilaiyyettin ala usüliha fi'l-ğaybi Allahu latifun bi ibadihi yerzuke men yeşa'u hüve'l-kaviyyu'l-aziz.
Binbir fatiha tamamlandıktan sonra şu dua okunur:
Allahümme ya cami'a'l-asvati ya mucibe'd-da'avati ya alime's-sirri ve'l hafiyyati bi hakkı suretil_fatihati ve'lbakarati ve'l-en'ami ve bi
hakki Kef ha ya ayn sad ve bihakki sureti'l Fatihati ikdi hacati fi hazihi's-saati birahmetike ya erhamer-rahimin.